Lịch công tác tuần 1-2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

( Từ ngày 5/9 đến ngày 10/9/2016)

 THỨ

Nội dung công việc

Người thực hiện

HAI 5/9

-Dạy chương trình tuần 1- KH Tuần 1

BGH-TPT

BA 6/9

-Rà soát danh sách HS lớp 1

- PTPC+CM-

TƯ 7/9

Tiếp tục nắm lại sĩ số học sinh

HT

NĂM 8/9

Tập huấn ATGT

CTCĐ,PCTCĐ

SÁU 9/9

Dự tổng kết công tác Đội

TPT Đội

BẢY 10/9

Họp PHHS đầu năm

GVCN+PHHS


             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

       (Từ ngày 12/9  đến ngày 12/9/2015  )

 THỨ

Nội dung công việc

Người thực hiện

HAI 12/9

Dạy chương trình tuần 2- KH Tuần 2

BGH-TPT

BA 13/9

-Chấm điểm Lồng đèn cấp trường

- Dự Hội nghị chuyên môn- TP Tuy Hòa

-L/đ+TPT( Sinh)

-HT

TƯ 14/9

-Tập huấn Nhập dữ liệu phần mềm EQMS ( TH Hòa Quang 3

- Dự thi lồng đèn tại Trường THCS Hòa Hội 

-L/đ- T.Tánh

-TPT Đội

NĂM 15/9

-Dạy và học bình thường

- Múa Lân mừng Trung thu ( PT Qui Hậu)

GV+HS

SÁU 16/9

- Sáng dự Tổng kết công đoàn ( TH Thị Trấn)

- Chiều họp HT+ GVTPT Đội ( Phòng GD ĐT)

HT+CTCĐ

HT

BẢY 17/9

- Họp chuyên môn

- Chuẩn bị Hội nghị CBCCVC

-HĐSP

- HT, CTCĐ

CN 18/9

Tuyên dương HS giỏi tại đền thờ LVC

41 HS,

HT+CTCĐ