Lịch công tác tuần 5

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

(Từ ngày 3/10 đến ngày 8/10/2016)

 THỨ

Nội dung công việc

Người thực hiện

HAI 3/10

Chào cờ đầu tuần 4 – Triển khai KH tuần 4

BGH+TPT

BA 4/10

Báo cáo về PGD số máy vi tính

HT

TƯ  5/10

Gửi hồ sơ dự thi GVCN giỏi cấp huyện – xét đặt cách.

 

Hữu Chí,

Kim Khuyến

NĂM  6/10

Dạy học bình thường

 

SÁU  7/10

Kiểm tra chuyên đề khối 1

CM

BẢY 8/10

Sinh hoạt chuyên môn

CM

Bài viết liên quan