Lịch công tác tuần 6

   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

           (Từ ngày 10/10 đến ngày 15/10/2016)

 THỨ

Nội dung công việc

Người thực hiện

HAI 10/10

-Khám , trám răng học sinh

- Chào cờ đầu tuần 6, KH tuần 7

NHĐ Tỉnh

BA 11/10

Khám , trám răng học sinh

NHĐ Tỉnh

TƯ  12/10

Khám , trám răng học sinh

NHĐ Tỉnh

NĂM  13/10

Làm hồ sơ phụ cấp tổ trưởng, tổ phó

HT

SÁU  14/10

 

 

BẢY 15/10

Họp tổ chuyên môn

Các tổ CM

Bài viết liên quan