Tuần 3-4

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

(Từ ngày 19/9 đến ngày 24/9/2016)

 THỨ

Nội dung công việc

Người thực hiện

HAI 19/9

Chào cờ đầu tuần 3 – Triển khai KH tuần 3

BGH-TPT

BA 20/9

-Nộp danh sách BHYTHS đợt 1 ( Lớp 1)

-Biên

TƯ  21/9

-Dạy bình thường

 

NĂM  22/9

 

 

SÁU  23/9

-Dạy bình thường

 

BẢY 24/9

 Hội Nghị CBCC,VC chủ chốt

 BGH,CTCĐ, PCTCĐ, TTr, TTCM, BTCB

   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

           (Từ ngày 26/9  đến ngày 01/10/2016)

 THỨ

Nội dung công việc

Người thực hiện

HAI 26/9

Chào cờ đầu tuần 4 – Triển khai KH tuần 4

Thi viết chữ đẹp cấp trường 

BGH+TPT

-HS lớp 1 đến L5

BA 27/9

Báo cáo số lượng máy Vi tính về PGD

CB Văn phòng

TƯ 28/9

Sửa và lắp ráp hệ thống phòng máy vi tính

Hùng

NĂM 29/9

 

 

SÁU 30/9

Báo cáo Thi VSCĐ về PGD và Biến động HS

 

BẢY 01/10

Sáng Hôi nghị Trù bị CBCC,VC cấp tổ

-6 tổ