Trao thưởng sao đọc sách do Roomtoread tài trợ

Hôm nay vào lúc 7 giờ tại trường TH Hòa Trị 2 Hiệu trường tiến hành trao thưởng sao đọc sách cho 5 em học sinh có thành tích xuất sắc đến thư viện đọc sách. Phần thưởng do tổ chức Room to read tài trợ.

Hôm nay vào lúc 7 giờ tại trường TH Hòa Trị 2 Hiệu trường tiến hành trao thưởng sao đọc sách cho 5 em học sinh có thành tích xuất sắc đến thư viện đọc sách. Phần thưởng do tổ chức Room to read tài trợ./.

Hiệu trưởng trao tặng quà cho học sinh

Chụp hình kỷ niệm cùng học sinh

 

 

Thư viện là kho tàng tri thức