12/10/15  Chuyên đề dạy học  17677
Bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán qua mạng là công việc khó khăn và vất vả nhưng rất vinh quang. Để có được thành công đòi hỏi người thầy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải say mê tâm huyết với nghề.
 09/10/13  Chuyên đề dạy học  316
Phương pháp quan sát là phương pháp trong đó giáo viên tổ chức cho học sinh sử dụng các giác quan để quan sát đối với các đối tượng trong tự nhiên và xã hội.