Giúp học sinh Phú Yên tránh nạn đuối nước

Bơi lội là khả năng của người Việt từ ngàn xưa đến nay, nó không chỉ là kỹ năng sinh tồn mà còn là lợi khí trong công cuộc chống ngoại xâm của dân tộc suốt chiều dài lịch sử. Có khi nó xem như bài học tự phổ cập, không cần thầy dạy, chỉ cần mạnh dạn “ Chuồn chuồn cắn rốn biết bơi…” trong điều kiện cho phép, có khi biết bơi mà không biết mình đã tập tự bao giờ…
Bài viết liên quan