30/05/17  Học sinh giỏi  596
Kết quả các cuộc thi trên mạng và giữ vở sạch, viết chữ đẹp năm học 2016-2017
 05/05/17  Học sinh giỏi  540
Đường link: http://www.mediafire.com/file/jd2kgwa7ewos42v/K%E1%BA%BFt+qu%E1%BA%A3+Violympic+c%E1%BA%A5p+Qu%E1%BB%91c+gia.PDF
 07/04/17  Học sinh giỏi  584
Danh sách học sinh, địa điểm thi IOE cấp huyện, năm học 2016-2017
 07/04/17  Học sinh giỏi  559
Danh sách học sinh giỏi các kỳ thi Toán, Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện
 07/04/17  Học sinh giỏi  764
Danh sách học sinh đạt giải trong các kỳ thi Toán, tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh
 05/04/17  Học sinh giỏi  310
Danh sách học sinh thi Toán, tiếng Anh trên mạng Internet cấp Quốc gia