Danh sách học sinh đạt giải trong các kỳ thi Toán, tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh

Danh sách học sinh đạt giải trong các kỳ thi Toán, tiếng Anh qua Internet cấp tỉnh

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI  CÁC KỲ THI TOÁN, TIẾNG ANH

QUA MẠNG INTERNET CẤP TỈNH

 

TOÁN TIẾNG VIỆT (VIOLYMPIC)

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Phạm Nhật Cẩm

1A

Ba

2

Phạm Quốc Phong

1A

KK

3

Võ Hồng Phúc

1A

Ba

4

Trần Nguyên Bảo Ngọc

1D

Ba

5

Ngô Nguyễn Khánh Linh

2A

Nhất

6

Trần Đại Hào

3C

Nhất

7

Lưu Chí Hiếu

3D

Nhì

8

Phạm Quang Minh

3D

Nhì

9

Đặng Lưu Tâm Đan

4B

KK

10

Đặng Hồng Đăng

4B

Nhất

11

Phạm Kim Khuê

4B

KK

12

Nguyễn Nhật Lâm

4B

Ba

13

Nguyễn Thị Minh Thu

4B

KK

14

Phạm Lý Quỳnh Anh

5B

KK

15

Lê Bích Du

5B

Nhì

16

Phan Lê Thúy Đan

5B

Nhì

17

Lê Vũ Anh Hoàng

5B

KK

18

Nguyễn Trọng Hoàng

5B

Nhì

19

Võ Đăng Hưng

5B

Nhì

20

Lê Thảo Nguyên

5B

Ba

21

Lưu Phạm Hoài Nhân

5B

Nhì

22

Lê Thị Hồng Nhi

5B

Nhì

 

TOÁN TIẾNG ANH

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1A

KK

2

Võ Minh Hoàng

1D

Ba

3

Trần Nguyên Bảo Ngọc

1D

Ba

4

Ngô Nguyễn Khánh Linh

2A

Ba

5

Hồ Bảo Ngọc

2A

Nhì

6

Phạm Hoàng Mai Uyên

2A

KK

7

Phạm Nhất Huy

2C

Nhì

8

Ngô Vĩnh Hưng

2C

Nhì

9

Võ Ngọc Phương Uyên

2C

Nhì

10

Phạm Đào Vũ Bằng

3C

Ba

11

Trần Đại Hào

3C

Nhì

12

Huỳnh Đăng Khoa

3C

Nhì

13

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

3C

Ba

14

Lưu Chí Hiếu

3D

KK

15

Phạm Quang Minh

3D

Nhì

16

Đặng Lưu Tâm Đan

4B

Nhì

17

Đặng Hồng Đăng

4B

Nhì

18

Võ Nhật Đông

4B

Nhì

19

Nguyễn Nhật Lâm

4B

Nhì

20

Trần Lê Khánh Ngân

4B

KK

21

Nguyễn Văn Minh Sang

4B

Ba

22

Nguyễn Thị Minh Thu

4B

Nhì

23

Trương Nhật Tiên

4B

Ba

24

Nguyễn Mạnh Trường

4B

KK

25

Phan Lê Thúy Đan

5B

KK

26

Nguyễn Trọng Hoàng

5B

Nhì

27

Võ Đăng Hưng

5B

Nhất

28

Trần Bảo Nhật Minh

5B

KK

29

Lưu Phạm Hoài Nhân

5B

Ba

30

Lê Thị Hồng Nhi

5B

Ba

31

Đặng Hoàng Phúc

5B

KK

 

IOE

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Đặng Lưu Tâm Đan

4B

Nhất

2

Đặng Hồng Đăng

4B

Nhất

3

Võ Nhật Đông

4B

KK

4

Nguyễn Nhật Lâm

4B

Ba

5

Trần Lê Khánh Ngân

4B

Nhì

6

Bùi Như Phương

4B

KK

7

Nguyễn Văn Minh Sang

4B

Ba

8

Trương Nhật Tiên

4B

Ba

9

Lê Bích Du

5B

KK

10

Phan Lê Thúy Đan

5B

KK

11

Võ Đăng Hưng

5B

Nhì

12

Trần Bảo Nhật Minh

5B

Ba

13

Lê Thảo Nguyên

5B

KK

14

Hà Đặng Quốc Toàn

5D

KK