Danh sách học sinh dự thi IOE cấp huyện, năm học 2016-2017

Danh sách học sinh, địa điểm thi IOE cấp huyện, năm học 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2016 - 2017

Khối lớp 3

 

 

 

 

 

 

 

TT

SỐ ID

Họ  và tên

Ngày sinh

LỚP

KHỐI LỚP

Địa điểm thi

1

1238037432

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

01/08/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

2

1247251407

Huỳnh Đăng Khoa

21/01/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

3

1248793899

phạm quang minh

28/02/2008

3D

3

TH Hòa Trị 2

4

1252390466

Nguyễn Đặng Bảo Trân

28/06/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

5

1251876878

Hà Thị Tố Như

07/09/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

6

1252442551

Trần Đại Hào

05/08/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

7

1242517141

Phạm Đào Vũ Bằng

30/03/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

8

1241251404

Phaạm Bảo Khánh

17/12/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

9

1251046702

Ngô Minh Hoàng

29/04/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

10

1247875646

Võ Tuấn An

09/02/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

11

1248501109

Huỳnh Lương Kim Hồng

20/01/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

12

1243192824

Hà Minh Hoàng

27/12/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

13

1249759349

Nguyễn Bảo Trân

17/09/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

14

1245934584

Đoàn Tấn Dũng

03/01/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

15

1249201595

Lưu Chí Hiếu

22/05/2008

3D

3

TH Hòa Trị 2

16

1247238144

Ma Thị Thu Hồng

10/04/2008

3A

3

TH Hòa Trị 2

17

1250873614

Ma Thị Thu Huệ

10/04/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

18

1251235977

Lê Thị Xuân Nhường

26/01/2008

3D

3

TH Hòa Trị 2

19

1243561379

Nguyễn Cẩm Ly

11/05/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

20

1249767657

Phạm Thị Hồng Diễm

21/03/2008

3D

3

TH Hòa Trị 2

21

1247874175

Hồ Văn Tấn

16/11/2008

3C

3

TH Hòa Trị 2

22

1251639867

Phan Dương Hoàng Linh

06/09/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

23

1248198246

Bùi Ngọc Xuân Phương

10/04/2008

3A

3

TH Hòa Trị 2

24

1250438018

Trần Bảo Phương

16/03/2008

3B

3

TH Hòa Trị 2

25

1222232338

Nguyễn Lê Bảo Trân

15/02/2008

3A

3

TH Hòa Trị 3

26

1251951833

nguyễn kim bảo

18/01/2008

3D

3

TH Hòa Trị 3

27

1252442768

Nguyễn Lưu Bích Ngọc

03/08/2008

3E

3

TH Hòa Trị 3

28

1249386856

Tôn Nguyễn Ngọc Duyên

02/07/2008

3E

3

TH Hòa Trị 3


Khối 4:


DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

TT

SỐ ID

Họ  và tên

Ngày sinh

LỚP

KHỐI LỚP

Địa điểm thi

1

1238506388

Đặng Hồng Đăng

11/03/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

2

1233553038

Đặng Lưu Tâm Đan

27/10/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

3

1249217339

Trương Nhật Tiên

08/03/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

4

1247596295

Nguyễn Văn Minh Sang

20/05/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

5

1221655867

Trần Lê Khánh Ngân

01/08/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

6

1247594963

Bùi Như Phương

03/07/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

7

1242383105

Võ Nhật Đông

23/08/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

8

1242845126

Nguyễn Thị Minh Thu

02/10/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

9

1248348937

Hồ Bảo Minh

27/09/2007

4A

4

TH Hòa Trị 2

10

1247596511

Nguyễn Nhật Lâm

03/05/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

11

1251252659

Phạm Thị Thảo Vi

11/07/2007

4E

4

TH Hòa Trị 2

12

1247594607

Nguyễn Li Đa

01/10/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

13

1249280267

Trịnh Thị Đoàn Quyên

07/09/2007

4E

4

TH Hòa Trị 2

14

1251657662

Nguyễn Trần Yến Nhi

01/01/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

15

1250923129

Nguyễn Gia Hoàng

02/01/2007

4A

4

TH Hòa Trị 2

16

1250608385

Nguyễn Thanh Tâm

23/07/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

17

1249809585

Lưu Đoàn Quốc Thi

09/02/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

18

1248373190

Trần Thị Tuyết Nhi

20/01/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

19

1247595306

Nguyễn Phan Thảo Vân

14/02/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

20

1247838292

Nguyễn Bảo Ngọc

06/01/2007

4A

4

TH Hòa Trị 2

21

1243977059

phạm ngọc cẩm

04/03/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

22

1247593213

Võ Trần Trung Kháng

22/12/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

23

1247838033

Đỗ Nguyễn Hương Giang

13/03/2007

4E

4

TH Hòa Trị 2

24

1246457487

Đặng Võ Quỳnh Phúc

24/11/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

25

1248502529

Trần Phương Nhi

24/03/2007

4C

4

THCS Lương Văn Chánh

26

1249444419

Phạm Kim Khuê

16/10/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

27

1248570098

Võ Thu Hồng

17/06/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

28

1248373146

Nguyễn Mạnh Trường

12/02/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

29

1251822385

Trần Anh Hào

03/03/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

30

1248383137

Trần Long Nhật

10/11/2007

4A

4

THCS Lương Văn Chánh

31

1248373227

Ma Khánh Quỳnh

11/01/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

32

1250685070

Lê Bảo Huy

25/04/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

33

1246963523

NGUYỄN BÁCH SAN

06/06/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

34

1247594309

Nguyễn Nhật Hào

26/12/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

35

1252410400

Nguyễn Hoan Lê Chi Na

19/11/2007

4E

4

TH Hòa Trị 3

36

1223804007

Nguyễn Thị Tường Vi

13/01/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

37

1248857134

Phan Tú Tài

17/08/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

38

1246930774

Hà Võ Huyền Trang

26/05/2007

4A

4

TH Hòa Trị 3

39

1248970458

Trương Phú Bảo

07/12/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

40

1245552346

Lưu Gia Huệ

30/01/2007

4B

4

TH Hòa Trị 3

41

1229692087

Nguyễn Trường Kỳ

29/03/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

42

1243482818

lương phúc hảo

31/08/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

43

1248886380

Nguyen Thi Anh Ngoc

01/03/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

44

1250393234

Nguyễn Lê Minh Hợp

17/08/2007

4B

4

TH Hòa Trị 3

45

1247257212

Ngô Kiến Phát

05/01/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

46

1252216174

Lưu Thị Bích Thùy

17/03/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

47

1249853143

nguyễn trọng phú

09/01/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

48

1251221141

Phạm Đàng Yến Nhi

31/03/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

49

1248374714

Phan Thị Mỹ Vân

23/04/2007

4B

4

TH Hòa Trị 3

50

1248681554

Nguyễn Anh Thư

27/09/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

51

1252021206

Biên Tùng Dương

24/04/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

52

1249533966

Phạm Minh Kiệt

28/09/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3


Khối 5

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN

 NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

TT

SỐ ID

Họ  và tên

Ngày sinh

LỚP

KHỐI LỚP

Địa điểm thi

1

1238506388

Đặng Hồng Đăng

11/03/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

2

1233553038

Đặng Lưu Tâm Đan

27/10/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

3

1249217339

Trương Nhật Tiên

08/03/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

4

1247596295

Nguyễn Văn Minh Sang

20/05/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

5

1221655867

Trần Lê Khánh Ngân

01/08/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

6

1247594963

Bùi Như Phương

03/07/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

7

1242383105

Võ Nhật Đông

23/08/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

8

1242845126

Nguyễn Thị Minh Thu

02/10/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

9

1248348937

Hồ Bảo Minh

27/09/2007

4A

4

TH Hòa Trị 2

10

1247596511

Nguyễn Nhật Lâm

03/05/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

11

1251252659

Phạm Thị Thảo Vi

11/07/2007

4E

4

TH Hòa Trị 2

12

1247594607

Nguyễn Li Đa

01/10/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

13

1249280267

Trịnh Thị Đoàn Quyên

07/09/2007

4E

4

TH Hòa Trị 2

14

1251657662

Nguyễn Trần Yến Nhi

01/01/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

15

1250923129

Nguyễn Gia Hoàng

02/01/2007

4A

4

TH Hòa Trị 2

16

1250608385

Nguyễn Thanh Tâm

23/07/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

17

1249809585

Lưu Đoàn Quốc Thi

09/02/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

18

1248373190

Trần Thị Tuyết Nhi

20/01/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

19

1247595306

Nguyễn Phan Thảo Vân

14/02/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

20

1247838292

Nguyễn Bảo Ngọc

06/01/2007

4A

4

TH Hòa Trị 2

21

1243977059

phạm ngọc cẩm

04/03/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

22

1247593213

Võ Trần Trung Kháng

22/12/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

23

1247838033

Đỗ Nguyễn Hương Giang

13/03/2007

4E

4

TH Hòa Trị 2

24

1246457487

Đặng Võ Quỳnh Phúc

24/11/2007

4B

4

TH Hòa Trị 2

25

1248502529

Trần Phương Nhi

24/03/2007

4C

4

THCS Lương Văn Chánh

26

1249444419

Phạm Kim Khuê

16/10/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

27

1248570098

Võ Thu Hồng

17/06/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

28

1248373146

Nguyễn Mạnh Trường

12/02/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

29

1251822385

Trần Anh Hào

03/03/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

30

1248383137

Trần Long Nhật

10/11/2007

4A

4

THCS Lương Văn Chánh

31

1248373227

Ma Khánh Quỳnh

11/01/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

32

1250685070

Lê Bảo Huy

25/04/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

33

1246963523

NGUYỄN BÁCH SAN

06/06/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

34

1247594309

Nguyễn Nhật Hào

26/12/2007

4B

4

THCS Lương Văn Chánh

35

1252410400

Nguyễn Hoan Lê Chi Na

19/11/2007

4E

4

TH Hòa Trị 3

36

1223804007

Nguyễn Thị Tường Vi

13/01/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

37

1248857134

Phan Tú Tài

17/08/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

38

1246930774

Hà Võ Huyền Trang

26/05/2007

4A

4

TH Hòa Trị 3

39

1248970458

Trương Phú Bảo

07/12/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

40

1245552346

Lưu Gia Huệ

30/01/2007

4B

4

TH Hòa Trị 3

41

1229692087

Nguyễn Trường Kỳ

29/03/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

42

1243482818

lương phúc hảo

31/08/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

43

1248886380

Nguyen Thi Anh Ngoc

01/03/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

44

1250393234

Nguyễn Lê Minh Hợp

17/08/2007

4B

4

TH Hòa Trị 3

45

1247257212

Ngô Kiến Phát

05/01/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

46

1252216174

Lưu Thị Bích Thùy

17/03/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

47

1249853143

nguyễn trọng phú

09/01/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

48

1251221141

Phạm Đàng Yến Nhi

31/03/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3

49

1248374714

Phan Thị Mỹ Vân

23/04/2007

4B

4

TH Hòa Trị 3

50

1248681554

Nguyễn Anh Thư

27/09/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

51

1252021206

Biên Tùng Dương

24/04/2007

4D

4

TH Hòa Trị 3

52

1249533966

Phạm Minh Kiệt

28/09/2007

4C

4

TH Hòa Trị 3