Danh sách học sinh giỏi các kỳ thi Toán, Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện

Danh sách học sinh giỏi các kỳ thi Toán, Tiếng Anh qua mạng Internet cấp huyện

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI  CÁC KỲ THI TOÁN, TIẾNG ANH

QUA MẠNG INTERNET CẤP HUYỆN

 

TOÁN TIẾNG VIỆT (VIOLYMPIC)

VIOLYMPIC

STT

Họ và tên

Lớp

Năm sinh

Đạt giải

1

Phạm Nguyễn Mai Anh

1A

27/09/2010

KK

2

Phạm Nhật Cẩm

1A

11/05/2010

Nhì

3

Trần Thị Thanh Hằng

1A

17/06/2010

KK

4

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1A

25/02/2010

KK

5

Phạm Quốc Phong

1A

19/11/2010

Ba

6

Võ Hồng Phúc

1A

28/08/2010

Nhì

7

Đoàn Khánh Huyền

1B

27/07/2010

Ba

8

Bùi Thị Khánh Huyền

1B

09/01/2010

KK

9

Trương Sỹ Bảo Lâm

1B

28/08/2010

KK

10

Võ Minh Hoàng

1D

13/07/2010

KK

11

Trần Nguyên Bảo Ngọc

1D

17/11/2010

Nhì

12

Nguyễn Bảo Trang

1D

19/07/2010

KK

13

Ngô Nguyễn Khánh Linh

2A

11/02/2009

Nhì

14

Hồ Bảo Ngọc

2A

13/01/2009

Nhì

15

Ma Ngọc Diễm Quyên

2A

04/01/2009

KK

16

Trần Quang Vinh

2A

09/10/2009

KK

17

Trương Quỳnh Anh

2C

30/05/2009

KK

18

Phạm Nhất Huy

2C

26/10/2009

Nhì

19

Ngô Vĩnh Hưng

2C

04/08/2009

Ba

20

Võ Ngọc Phương Uyên

2C

09/09/2009

Ba

21

Trần Lê Dũng

2D

05/10/2009

Ba

22

Lê Thúy Hân

2D

22/04/2009

KK

23

Trần Lê Minh Thuận

2D

06/05/2009

KK

24

Võ Tuấn An

3B

09/02/2008

Ba

25

Đoàn Tấn Dũng

3B

03/01/2008

KK

26

Huỳnh Lương Kim Hồng

3B

20/01/2008

Ba

27

Nguyễn Đặng Bảo Trân

3B

28/06/2008

Ba

28

Phạm Đào Vũ Bằng

3C

30/03/2008

KK

29

Trần Đại Hào

3C

05/08/2008

Nhất

30

Ngô Minh Hoàng

3C

29/04/2008

Ba

31

Phạm Bảo Khánh

3C

17/12/2008

Ba

32

Huỳnh Đăng Khoa

3C

21/01/2008

Nhất

33

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

3C

01/08/2008

Nhì

34

Hà Thị Tố Như

3C

07/09/2008

KK

35

Lưu Chí Hiếu

3D

22/05/2008

Nhì

36

Phạm Quang Minh

3D

28/02/2008

Nhất

37

Lê Thị Xuân Nhường

3D

26/01/2008

KK

38

Phạm Ngọc Cẩm

4B

04/03/2007

KK

39

Đặng Lưu Tâm Đan

4B

27/10/2007

Nhất

40

Đặng Hồng Đăng

4B

11/03/2007

Nhất

41

Võ Nhật Đông

4B

23/08/2007

Nhì

42

Võ Thu Hồng

4B

17/06/2007

Ba

43

Nguyễn Lê Minh Hợp

4B

17/08/2007

KK

44

Lê Bảo Huy

4B

25/04/2007

Nhì

45

Võ Trần Trung Kháng

4B

22/12/2007

KK

46

Phạm Kim Khuê

4B

16/10/2007

Nhì

47

Nguyễn Nhật Lâm

4B

03/05/2007

Nhì

48

Trần Lê Khánh Ngân

4B

01/08/2007

KK

49

Trần Thị Tuyết Nhi

4B

20/01/2007

KK

50

Nguyễn Trần Yến Nhi

4B

01/01/2007

KK

51

Bùi Như Phương

4B

03/07/2007

Nhì

52

Nguyễn Bách San

4B

06/06/2007

KK

53

Nguyễn Thị Minh Thu

4B

02/10/2007

Nhì

54

Trương Nhật Tiên

4B

08/03/2007

Nhì

55

Nguyễn Mạnh Trường

4B

12/02/2007

Nhì

56

Nguyễn Phan Thảo Vân

4B

14/02/2007

KK

57

Phan Tú Tài

4D

17/08/2007

Ba

58

Nguyễn Lan Anh

5B

27/04/2006

Ba

59

Phạm Lý Quỳnh Anh

5B

01/01/2006

Nhì

60

Lê Bích Du

5B

16/08/2006

Nhì

61

Phạm Hoàng Khánh Duy

5B

07/01/2006

KK

62

Phan Lê Thúy Đan

5B

18/04/2006

Ba

63

Phạm Huỳnh Phương Giang

5B

29/08/2006

Ba

64

Lê Vũ Anh Hoàng

5B

28/06/2006

Ba

65

Nguyễn Trọng Hoàng

5B

31/08/2006

Nhất

66

Nguyễn Tấn Hội

5B

25/05/2006

Nhì

67

Nguyễn Quang Huy

5B

06/02/2006

Nhì

68

Võ Đăng Hưng

5B

20/10/2006

Nhì

69

Lê Trung Khôi

5B

23/11/2006

Ba

70

Nguyễn Ngọc Trúc Linh

5B

29/04/2006

Nhì

71

Trần Bảo Nhật Minh

5B

22/11/2006

Nhất

72

Lê Thảo Nguyên

5B

20/05/2006

Nhì

73

Lưu Phạm Hoài Nhân

5B

26/02/2006

Nhất

74

Lê Thị Hồng Nhi

5B

05/01/2006

Nhì

75

Đặng Hoàng Phúc

5B

24/01/2006

Nhì

76

Nguyễn Thái Diễm Quỳnh

5B

01/05/2006

KK

77

Lưu Kim Tài

5B

06/07/2006

Ba

78

Nguyễn Phương Tâm

5B

08/08/2006

Ba

79

Trần Minh Thi

5B

09/03/2006

KK

80

Trần Anh Thư

5B

27/06/2006

Ba

81

Lê Phạm Kiều Trinh

5B

01/09/2006

Ba

 

 

TOÁN TIẾNG ANH (VIOLYMPIC TIẾNG ANH)

STT

Họ và tên

Lớp

Năm sinh

Đạt giải

1

Phạm Nguyễn Mai Anh

1A

27/09/2010

KK

2

Phạm Nhật Cẩm

1A

11/05/2010

Nhất

3

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

1A

25/02/2010

Nhất

4

Phạm Quốc Phong

1A

19/11/2010

Ba

5

Võ Hồng Phúc

1A

01/05/2010

Ba

6

Đoàn Khánh Huyền

1B

27/07/2010

Ba

7

Bùi Thị Khánh Huyền

1B

09/01/2010

Nhì

8

Võ Minh Hoàng

1D

13/07/2010

Nhất

9

Trần Nguyên Bảo Ngọc

1D

17/11/2010

Ba

10

Ngô Nguyễn Khánh Linh

2A

11/02/2009

Nhì

11

Hồ Bảo Ngọc

2A

13/01/2009

Nhì

12

Ma Ngọc Diễm Quyên

2A

04/01/2009

KK

13

Trần Trí Trung

2A

07/10/2009

KK

14

Phạm Hoàng Mai Uyên

2A

02/08/2009

Nhì

15

Phạm Huỳnh Tú Quyên

2B

29/07/2009

Ba

16

Phạm Nhất Huy

2C

26/10/2009

Ba

17

Ngô Vĩnh Hưng

2C

04/08/2009

Nhì

18

Võ Ngọc Phương Uyên

2C

09/09/2009

Nhất

19

Trần Tuấn Vỹ

2C

01/01/2009

KK

20

Lê Thúy Hân

2D

22/04/2009

KK

21

Trần Lê Minh Thuận

2D

06/05/2009

KK

22

Ma Thị Thu Hồng

3A

10/04/2008

KK

23

Võ Tuấn An

3B

09/02/2008

Ba

24

Đoàn Tấn Dũng

3B

03/01/2008

Ba

25

Ma Thị Thu Huệ

3B

10/04/2008

KK

26

Nguyễn Đặng Bảo Trân

3B

28/06/2008

Ba

27

Phạm Đào Vũ Bằng

3C

30/03/2008

Nhì

28

Trần Đại Hào

3C

05/08/2008

Ba

29

Phạm Bảo Khánh

3C

17/12/2008

KK

30

Huỳnh Đăng Khoa

3C

21/01/2008

Nhì

31

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

3C

01/08/2008

Nhì

32

Lưu Chí Hiếu

3D

22/05/2008

Nhì

33

Phạm Quang Minh

3D

28/02/2008

Nhất

34

Lê Thị Xuân Nhường

3D

26/01/2008

KK

35

Nguyễn Li Đa

4B

01/10/2007

KK

36

Đặng Lưu Tâm Đan

4B

27/10/2007

Nhất

37

Đặng Hồng Đăng

4B

11/03/2007

Nhất

38

Võ Nhật Đông

4B

23/08/2007

Nhì

39

Trần Anh Hào

4B

03/03/2007

Ba

40

Nguyễn Nhật Hào

4B

26/12/2007

Ba

41

Nguyễn Lê Minh Hợp

4B

17/08/2007

Ba

42

Lê Bảo Huy

4B

25/04/2007

Ba

43

Nguyễn Nhật Lâm

4B

03/05/2007

Nhì

44

Trần Lê Khánh Ngân

4B

01/08/2007

Nhì

45

Trần Thị Tuyết Nhi

4B

20/01/2007

Ba

46

Nguyễn Trần Yến Nhi

4B

01/01/2007

Ba

47

Đặng Võ Quỳnh Phúc

4B

24/11/2007

KK

48

Bùi Như Phương

4B

03/07/2007

Ba

49

Ma Khánh Quỳnh

4B

11/01/2007

Ba

50

Nguyễn Văn Minh Sang

4B

20/05/2007

Nhì

51

Nguyễn Thanh Tâm

4B

23/07/2007

KK

52

Lưu Đoàn Quốc Thi

4B

09/02/2007

Nhì

53

Nguyễn Thị Minh Thu

4B

02/10/2007

Nhất

54

Trương Nhật Tiên

4B

08/03/2007

Nhất

55

Nguyễn Mạnh Trường

4B

12/02/2007

Nhì

56

Nguyễn Phan Thảo Vân

4B

14/02/2007

Ba

57

Nguyễn Lan Anh

5B

27/04/2006

KK

58

Phạm Lý Quỳnh Anh

5B

01/01/2006

Ba

59

Lê Bích Du

5B

16/08/2006

KK

60

Phan Lê Thúy Đan

5B

18/04/2006

Nhì

61

Trần Khánh Điềm

5B

11/07/2006

Ba

62

Nguyễn Trọng Hoàng

5B

31/08/2006

Nhất

63

Võ Đăng Hưng

5B

20/10/2006

Nhất

64

Trần Bảo Nhật Minh

5B

22/11/2006

Nhì

65

Lê Thảo Nguyên

5B

20/05/2006

Ba

66

Lưu Phạm Hoài Nhân

5B

26/02/2006

Ba

67

Lê Thị Hồng Nhi

5B

05/01/2006

Ba

68

Đặng Hoàng Phúc

5B

24/01/2006

Ba

69

Nguyễn Quỳnh Mai Phương

5B

19/08/2006

KK

70

Lưu Kim Tài

5B

06/07/2006

Ba

71

Nguyễn Phương Tâm

5B

08/08/2006

KK

72

Trần Anh Thư

5B

27/06/2006

KK

73

Lê Phạm Kiều Trinh

5B

01/09/2006

KK

 

IOE

STT

Họ và tên

Lớp

Năm sinh

Đạt giải

1

Võ Tuấn An

3B

09/02/2008

Ba

2

Đoàn Tấn Dũng

3B

03/01/2008

KK

3

Huỳnh Lương Kim Hồng

3B

20/01/2008

Nhì

4

Nguyễn Đặng Bảo Trân

3B

28/06/2008

Nhất

5

Phạm Đào Vũ Bằng

3C

30/03/2008

Ba

6

Trần Đại Hào

3C

05/08/2008

Nhì

7

Ngô Minh Hoàng

3C

29/04/2008

Nhì

8

Phạm Bảo Khánh

3C

17/12/2008

Ba

9

Huỳnh Đăng Khoa

3C

21/01/2008

Nhì

10

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

3C

01/08/2008

Nhất

11

Hà Thị Tố Như

3C

07/09/2008

Nhì

12

Phạm Thị Hồng Diễm

3D

21/03/2008

KK

13

Lưu Chí Hiếu

3D

22/05/2008

KK

14

Phạm Quang Minh

3D

28/02/2008

Nhất

15

Nguyễn Gia Hoàng

4A

02/01/2007

Ba

16

Hồ Bảo Minh

4A

27/09/2007

KK

17

Nguyễn Bảo Ngọc

4A

06/01/2007

Ba

18

Phạm Ngọc Cẩm

4B

04/03/2007

Ba

19

Nguyễn Li Đa

4B

01/10/2007

Ba

20

Đặng Lưu Tâm Đan

4B

27/10/2007

Nhất

21

Đặng Hồng Đăng

4B

11/03/2007

Nhất

22

Võ Nhật Đông

4B

23/08/2007

Nhì

23

Trần Anh Hào

4B

03/03/2007

KK

24

Võ Thu Hồng

4B

17/06/2007

KK

25

Lê Bảo Huy

4B

25/04/2007

KK

26

Võ Trần Trung Kháng

4B

22/12/2007

Nhì

27

Nguyễn Nhật Lâm

4B

03/05/2007

Nhì

28

Trần Lê Khánh Ngân

4B

01/08/2007

Nhất

29

Trần Thị Tuyết Nhi

4B

20/01/2007

Nhì

30

Nguyễn Trần Yến Nhi

4B

01/01/2007

Nhì

31

Đặng Võ Quỳnh Phúc

4B

24/11/2007

Ba

32

Bùi Như Phương

4B

03/07/2007

Nhì

33

Ma Khánh Quỳnh

4B

11/01/2007

KK

34

Nguyễn Văn Minh Sang

4B

20/05/2007

Nhì

35

Nguyễn Thanh Tâm

4B

23/07/2007

KK

36

Lưu Đoàn Quốc Thi

4B

09/02/2007

Ba

37

Nguyễn Thị Minh Thu

4B

02/10/2007

Nhì

38

Trương Nhật Tiên

4B

08/03/2007

Nhì

39

Nguyễn Mạnh Trường

4B

12/02/2007

Nhì

40

Nguyễn Phan Thảo Vân

4B

14/02/2007

Nhì

41

Phan Tú Tài

4D

17/08/2007

KK

42

Đỗ Nguyễn Hương Giang

4E

13/03/2007

KK

43

Trịnh Thị Đoàn Quyên

4E

07/09/2007

Ba

44

Phạm Thị Thảo Vi

4E

11/07/2007

Ba

45

Nguyễn Lan Anh

5B

27/04/2006

KK

46

Phạm Lý Quỳnh Anh

5B

01/01/2006

Ba

47

Nguyễn Trần Bảo Danh

5B

06/04/2006

Ba

48

Lê Bích Du

5B

16/08/2006

Nhì

49

Phạm Hoàng Khánh Duy

5B

07/01/2006

Nhì

50

Phan Lê Thúy Đan

5B

18/04/2006

Nhì

51

Trần Khánh Điềm

5B

11/07/2006

KK

52

Lê Vũ Anh Hoàng

5B

28/06/2006

Ba

53

Nguyễn Trọng Hoàng

5B

31/08/2006

Nhì

54

Nguyễn Tấn Hội

5B

25/05/2006

Ba

55

Nguyễn Quang Huy

5B

06/02/2006

KK

56

Võ Đăng Hưng

5B

20/10/2006

Nhì

57

Trần Bảo Nhật Minh

5B

22/11/2006

Nhất

58

Lê Thảo Nguyên

5B

20/05/2006

Nhì

59

Lê Thị Hồng Nhi

5B

05/01/2006

KK

60

Đặng Hoàng Phúc

5B

24/01/2006

Ba

61

Nguyễn Thái Diễm Quỳnh

5B

01/05/2006

KK

62

Nguyễn Phương Tâm

5B

08/08/2006

KK

63

Trần Anh Thư

5B

27/06/2006

Ba

64

Lê Phạm Kiều Trinh

5B

01/09/2006

Ba

65

Huỳnh Thị Bích Viên

5C

03/02/2006

KK

66

Đặng Thành Công

5D

21/03/2006

KK

67

Nguyễn Ánh My

5D

18/02/2006

KK

68

Hà Đặng Quốc Toàn

5D

30/07/2006

Nhì

69

Võ Nguyễn Bích Loan

5E

21/06/2006

Nhì

70

Lê Phạm Khánh Quỳnh

5E

15/09/2006

KK

 

                                                               VĂN PHÒNG