Kết quả các cuộc thi trên mạng và giữ vở sạch, viết chữ đẹp

Kết quả các cuộc thi trên mạng và giữ vở sạch, viết chữ đẹp năm học 2016-2017

PHÒNG GD&ĐT PHÚ HÒA

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CÁC CUỘC THI TRÊN MẠNG VÀ GIỮ VỞ SẠCH VIẾT CHỮ ĐẸP

TRƯỜNG TH HÒA TRỊ 2

NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

N

Lp

CP HUYN

CP TNH

CP QUC GIA

Toan TV

Toan TA

IOE

Gi
VS

Viết

Toan TV

Toan TA

IOE

Gi
VS

Viết

Toán
TV

Toán
TA

IOE

1

Võ Hồng Phúc

 

1A

Nhì

Ba

 

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

2

Trần Nguyễn bảo Ngọc

X

1D

Nhì

Ba

 

 

 

Ba

Ba

 

 

 

 

 

 

3

Phạm Nhật Cẩm

x

1A

Nhì

Nht

 

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

4

Phạm Quốc Phong

 

1A

Ba

Ba

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

5

Đoàn Khánh Huyền

x

1B

Ba

Ba

 

Ba

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

x

1A

KK

Nht

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

7

Trương Sĩ Bảo Lâm

 

1B

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nguyễn Bảo Trang

x

1D

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bùi Thị Khánh Huyền

x

1B

KK

Nhì

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Võ Minh Hoàng

 

1D

KK

Nht

 

 

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

11

Trần Thị Thanh Hằng

x

1A

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Phạm Nguyễn Mai Anh

x

1A

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ngô Nguyễn Khánh Linh

x

2A

Nhì

Nhì

 

 

 

Nht

Ba

 

 

 

 

 

 

14

Hồ Bảo Ngọc

x

2A

Nhì

Nhì

 

 

 

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

15

Ma Ngọc Diễm Quyên

x

2A

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Trần Quang Vinh

 

2A

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Trương Quỳnh Anh

x

2C

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Phạm Nhất Huy

 

2C

Nhì

Ba

 

 

 

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

19

Ngô Vĩnh Hưng

 

2C

Ba

Nhì

 

 

 

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

20

Võ Ngọc Phương Uyên

x

2C

Ba

Nht

 

 

 

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

21

Trần Lê Dũng

 

2D

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Lê Thúy Hân

x

2D

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Trần Lê Minh Thuận

 

2D

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Võ Tuấn An

 

3B

Ba

Ba

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Đoàn Tấn Dũng

 

3B

KK

Ba

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Huỳnh Lương Kim Hồng

x

3B

Ba

 

Nhì

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Nguyễn Đặng Bảo Trân

x

3B

Ba

Ba

Nht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Phạm Đào Vũ Bằng

 

3C

KK

Nhì

Ba

 

 

 

Ba

KK

 

 

 

 

 

29

Trần Đại Hào

 

3C

Nht

Ba

Nhì

 

 

Nht

Nhì

Ba

 

 

 

 

 

30

Ngô Minh Hoàng

 

3C

Ba

 

Nhì

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

31

Phạm Bảo Khánh

 

3C

Ba

KK

Ba

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

32

Huỳnh Đăng Khoa

 

3C

Nht

Nhì

Nhì

 

 

 

Nhì

Nhì

 

 

 

 

 

33

Phạm Nguyễn Bảo Ngọc

 

3C

Nhì

Nhì

Nht

 

 

 

Ba

Nht

 

 

 

 

 

34

Hà Thị Tố Như

x

3C

KK

 

Nhì

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

35

Lưu Chí Hiếu

 

3D

Nhì

Nhì

KK

 

 

Nhì

KK

 

 

 

 

 

 

36

Phạm Quang Minh

 

3D

Nht

Nht

Nht

 

 

Nhì

Nhì

Nhì

 

 

 

 

 

37

Lê Thị Xuân Nhường

x

3D

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Trần Trí trung

 

2A

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Phạm Hoàng Mai Uyên

x

2A

 

Nhì

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

40

Phạm Huỳnh Tú Quyên

x

2B

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Trần Tuấn Vỹ

 

2C

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Ma Thu Hồng

x

3A

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Ma Thị Thu Huệ

x

3B

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Phạm Thị Hồng Diễm

x

3D

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Nguyễn Gia Hoàng

 

4A

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Hồ Bảo Minh

x

4A

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Nguyễn Bảo Ngọc

x

4A

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Phạm Ngọc Cẩm

x

4B

KK

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Đặng Lưu Tâm Đan

x

4B

Nht

Nht

Nht

 

 

KK

Nhì

Nht

 

 

 

 

 

50

Đặng Hồng Đăng

 

4B

Nht

Nht

Nht

 

 

Nht

Nhì

Nht

 

 

 

 

 

51

Võ Nhật Động

 

4B

Nhì

Nhì

Nhì

 

 

 

Nhì

KK

 

 

 

 

 

52

Võ Thu Hồng

x

4B

Ba

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Nguyễn Lê Minh Hợp

x

4B

KK

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Lê Bảo Huy

 

4B

Nhì

Ba

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Võ Trần Trung Kháng

 

4B

KK

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Phạm Kim Khuê

x

4B

Nhì

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

57

Nguyễn Nhật Lâm

 

4B

Nhì

Nhì

Nhì

 

 

Ba

Nhì

Ba

 

 

 

 

 

58

Trần Lê Khánh Ngân

x

4B

KK

Nhì

Nht

 

 

 

KK

Nhì

 

 

 

 

 

59

Trần Thị Tuyết Nhi

x

4B

KK

Ba

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Nguyễn Trần Yến Nhi

x

4B

KK

Ba

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Bùi Như Phương

 

4B

Nhì

Ba

Nhì

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

62

Nguyễn Bách San

 

4B

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Nguyễn Thị Minh Thu

x

4B

Nhì

Nht

Nhì

 

KK

KK

Nhì

 

 

 

 

 

 

64

Trương Nhật Tiên

x

4B

Nhì

Nht

Nhì

 

 

 

Ba

Ba

 

 

 

 

 

65

Nguyễn Mạnh Trường

 

4B

Nhì

Nhì

Nhì

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

66

Nguyễn Phan Thảo Vân

x

4B

KK

Ba

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Phan Tú Tài

 

4D

Ba

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Nguyễn Li Đa

x

4B

 

KK

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Trần Anh Hào

 

4B

 

Ba

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Đặng Võ Quỳnh Phúc

 

4B

 

KK

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

Ma Khánh Quỳnh

x

4B

 

Ba

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

Nguyễn Văn Minh Sang

 

4B

 

Nhì

Nhì

 

 

 

Ba

Ba

 

 

 

 

 

73

Nguyễn Thanh Tâm

 

4B

 

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Lưu Đoàn Quốc Thi

 

4B

 

Nhì

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Đỗ Nguyễn Hương Giang

x

4E

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Trịnh Thị Đoàn Quyên

x

4E

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Phạm Thị Thảo Vy

x

4E

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

Nguyễn Lan Anh

x

5B

Ba

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Phạm Lý Quỳnh Anh

x

5B

Nhì

Ba

Ba

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

80

Lê Bích Du

x

5B

Nhì

KK

Nhì

 

 

Nhì

 

KK

 

 

 

 

 

81

Phạm Hoàng Khánh Duy

 

5B

KK

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Phan Lê Thúy Đan

x

5B

Ba

Nhì

Nhì

 

 

Nhì

KK

KK

 

 

 

 

 

83

Phạm Huỳnh Phương Giang

x

5B

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Lê Vũ Anh Hoàng

 

5B

Ba

 

Ba

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

85

Nguyễn Trọng Hoàng

 

5B

Nht

Nht

Nhì

 

 

Nhì

Nhì

 

 

 

KK

 

 

86

Nguyễn Tấn Hội

 

5B

Nhì

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Nguyễn Quang Huy

 

5B

Nhì

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

Võ Đăng Hưng

 

5B

Nhì

Nht

Nhì

 

 

Nhì

Nht

Nhì

 

 

HCB

 

KK

89

Lê Trung Khôi

 

5B

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Nguyễn Ngọc Trúc Linh

x

5B

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Trần bảo Nhật Minh

x

5B

Nht

Nhì

Nht

 

KK

 

KK

Ba

 

 

 

 

 

92

Lê Thảo Nguyên

x

5B

Nhì

Ba

Nhì

 

 

Ba

 

KK

 

 

 

 

 

93

Lưu Phạm Hoài Nhân

 

5B

Nht

Ba

 

 

 

Nhì

Ba

 

 

 

HCB

 

 

94

Lê Thị Hồng Nhi

x

5B

Nhì

Ba

KK

 

 

Nhì

Ba

 

 

 

HCB

 

 

95

Đặng Hoàng Phúc

 

5B

Nhì

Ba

Ba

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

96

Nguyễn Thái Diễm Quỳnh

x

5B

KK

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

Lưu Kim Tài

 

5B

Ba

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Nguyễn Phương Tâm

 

5B

Ba

KK

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Trần Minh Thi

 

5B

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Trần Anh Thư

x

5B

Ba

KK

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Lê phạm Kiều Trinh

x

5B

Ba

KK

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Trần Khánh Điềm

 

5B

 

Ba

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Nguyễn Quỳnh mai Phương

x

5B

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

Nguyễn Trần bảo Danh

 

5B

 

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Nguyễn Nhật Hào

 

4B

 

Ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Hà Đặng Quốc Toàn

 

5D

 

 

Nhì

 

 

 

 

KK

 

 

 

 

 

107

Võ Nguyễn Bích Loan

 

5E

 

 

Nhì

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

Đặng Thành Công

 

5D

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109

Lê Phạm Khánh Quỳnh

 

5E

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Nguyễn Ánh My

 

5D

 

 

KK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Huỳnh Thị Bích Viên

 

5C

 

 

KK