Khai giảng năm học mới 2019-2020

Hân hoan chào đoán năm học mới, trường Tiểu học Hòa Trị 2 tổ chức khai giảng năm học mới với thành phần tham dự: Cán bộ quản lý,giáo viên học sinh và phụ huynh học sinh, chính quyền xã Hòa Trị.

 

 

 

Hân hoan chào đoán năm học mới, trường Tiểu học Hòa Trị 2 tổ chức khai giảng năm học mới với thành phần tham dự: Cán bộ quản lý,giáo viên học sinh và phụ huynh học sinh, chính quyền xã Hòa Trị.